Tagasivaade EHEA ministrite konverentsile

Albaania pealinnas, Tiranas, toimus 29.–30. mail oluline sündmus: Euroopa kõrgharidusruumi (EHEA) ministrite konverents, kus liikmesriigid saavutasid üksmeele tulevaste eesmärkide ja tegevuskava suhtes järgnevaks kolmeks aastaks.

Euroopa kõrgharidusruum, mis on Bologna protsessi lahutamatu osa, rajaneb kolmel põhialusel: hierarhiline kolmeastmeline kõrgharidussüsteem (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe), hariduskvalifikatsioonide ja õpinguperioodide vastastikune tunnustamine ning tõhus kvaliteeditagamise mehhanism.  

Iga kolme aasta järel kogunevad EHEA liikmesriikide esindajad, et määratleda järgmise perioodi spetsiifilised sihid ja strateegiad, tagades sellega kõrghariduse jätkuva arengu ja koostöö tugevnemise.

Sel korral esindas tudengite häält Eesti delegatsioonis EÜL-i juht Katariina Järve. Lisaks temale olid delegatsioonis Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduspoliitika ja elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusvaldkonna juhtivekspert Janne Pukk, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ning Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai

Tänavu osales delegatsioonides tervelt 42 tudengit, mis kindlustas märkimisväärse esindatuse ja aktiivse osaluse kõigil seminaridel ja aruteludel, ületades sellega varasemaid näitajaid. Tudengite hääl ei olnud mitte ainult kuuldav, vaid ka mõjukas, andes võimaluse kujundada diskussioone ja tulemusi rohkem kui eales varem. Lisaks eelnes konverentsile Tudengite tippkohtumine, mis toimus päev enne ametlikku avamist. Tippkohtumisel keskenduti koostööle, arutelude põhjalikule ettevalmistusele ja väärtuslike teadmiste jagamisele, et maksimeerida konverentsist saadavat kasu.

Kahe päeva jooksul kiideti heaks viis märkimisväärset dokumenti. Esimesena Tirana Kommünikee, mis rõhutab muu hulgas tudengiesinduse tähtsust ja innovaatiliste vahendite kasutamist. Samuti võeti vastu seisukoht põhiväärtuste kohta, mis nüüdsest hõlmab akadeemilise vabaduse kõrval ka tudengite ja töötajate esindatust. Uuendati kõrgharidusruumi protseduurireeglid, muutes üliõpilasliidu esindaja kaasavõtmise delegatsioonidele kohustuslikuks. Viimased kaks vastuvõetud dokumenti olid Globaalse Poliitika Foorumi seisukoht ning sotsiaalse dimensiooni indikaatorid ja kirjeldajad. Kõigi dokumentidega saab tutvuda siin: https://ehea2024tirane.al/2024-tirana-communique/.

EÜL-i juht Katariina Järve: ,,Oluline on märkida, et tudengite esindatus ja nende kaasamine on meie ühiste eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega. Samuti on julgustav täheldada, et kaasamisprotsessis tehakse jõupingutusi tudengite hääle kuuldavaks tegemiseks, mistõttu usun, et ühiselt tegutsedes on meil võimalik saavutada märkimisväärseid tulemusi!”