Sinu õigused

Üliõpilaste õigused on
paragrahvis 15 ja ka konkreetse
kõrgkooli õppekorralduses.
Üliõpilaste õigused on
paragrahvis 15 ja ka konkreetse
kõrgkooli õppekorralduses.
Üliõpilaste õigused on
paragrahvis 15 ja ka konkreetse
kõrgkooli õppekorralduses.

Loe lähemalt ka teemade kaupa:

Loe lähemalt ka teemade kaupa:

Toetused, stipendiumid ja õppelaen

Ravikindlustus

Akadeemiline puhkus

Tagasiside andmine

Üliõpilasesindajad

Raamatukogud

Vaimne tervis

Study allowances and state grants

Healthcare

Academic leave

Course feedback

Student body and student council

Libraries

Mental health

Üliõpilasel on õigus:

 • Õppimiseks vajalikele tingimustele, sealhulgas turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale;
 • Saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet;
 • Saada õpi- ja karjäärinõustamist;
 • Anda tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele ning vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid;
 • Valida esindajaid ja olla valitud kõrgkooli kollegiaalsetesse esinduskogudesse;
 • Saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud puhkust, välja arvatud riigikaitselises rakenduskõrgkoolis;
 • Saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 • Saada Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel kehtestatud tingimustel ja korras riiklikke stipendiume.

Üliõpilasel on kohustus:

 • Täita õppekava;
 • Kasutada talle õppimiseks loodud võimalusi, sealhulgas õppevara, vastutustundlikult;
 • Lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast;
 • Täita muid kõrgkooli kehtestatud õppekorralduse tingimusi.

Üliõpilasel on õigus:

 • Õppimiseks vajalikele tingimustele, sealhulgas turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale;
 • Saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet;
 • Saada õpi- ja karjäärinõustamist;
 • Anda tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele ning vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid;
 • Valida esindajaid ja olla valitud kõrgkooli kollegiaalsetesse esinduskogudesse;
 • Saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud puhkust, välja arvatud riigikaitselises rakenduskõrgkoolis;
 • Saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 • Saada Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel kehtestatud tingimustel ja korras riiklikke stipendiume.

Üliõpilasel on kohustus:

 • Täita õppekava;
 • Kasutada talle õppimiseks loodud võimalusi, sealhulgas õppevara, vastutustundlikult;
 • Lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast;
 • Täita muid kõrgkooli kehtestatud õppekorralduse tingimusi.