Üliõpilasesindajad

Üliõpilas-
esindajad

Kõrgharidusseaduse paragrahv 18 sätestab:

Igal üliõpilasel on õigus osaleda demokraatlikel valimistel oma kõrgkooli üliõpilasesindusse.

Üliõpilased, alustades nende esindajatest, tuleb kaasata kõikidesse otsustusprotsessidesse ja aruteludesse, mis hõlmavad endas üliõpilaselu parendamist. Üliõpilaskond teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele ning otsustab ja korraldab iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest ning toetades üliõpilaste kujunemist algatusvõimelisteks ja vastutustundlikeks kodanikeks.

Tutvu ka EÜL-i liikmesüliõpilasesindustega ning
üliõpilasvalimiste hea tavaga!

Kõrgharidusseaduse paragrahv 18 sätestab:

Igal üliõpilasel on õigus osaleda demokraatlikel valimistel oma kõrgkooli üliõpilasesindusse.

Üliõpilased, alustades nende esindajatest, tuleb kaasata kõikidesse otsustusprotsessidesse ja aruteludesse, mis hõlmavad endas üliõpilaselu parendamist. Üliõpilaskond teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele ning otsustab ja korraldab iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest ning toetades üliõpilaste kujunemist algatusvõimelisteks ja vastutustundlikeks kodanikeks.

Tutvu ka EÜL-i liikmesüliõpilasesindustega ning
üliõpilasvalimiste hea tavaga!