Astu liikmeks

Astu liikmeks

EÜL-i liikmeks ja vaatlejaliikmeks saamise kord ja tingimused on kirjeldatud EÜL-i töökorras. Liikmelisuse või vaatlejaliikme staatuse taotlemine toimub üliõpilaskonna allkirjaõigusliku esindaja avalduse põhjal üliõpilaskonna esindusorgani otsuse alusel, mis esitatakse EÜL-i juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EÜL-i üldkoosolek. Liikmeks saamise kõige olulisem tingimus on demokraatlikult läbi viidud valimised.

EÜL-i liikmeks ja vaatlejaliikmeks saamise kord ja tingimused on kirjeldatud EÜL-i töökorras. Liikmelisuse või vaatlejaliikme staatuse taotlemine toimub üliõpilaskonna allkirjaõigusliku esindaja avalduse põhjal üliõpilaskonna esindusorgani otsuse alusel, mis esitatakse EÜL-i juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EÜL-i üldkoosolek. Liikmeks saamise kõige olulisem tingimus on demokraatlikult läbi viidud valimised.

EÜL-i liikmeks ja vaatlejaliikmeks saamise kord ja tingimused on kirjeldatud EÜL-i töökorras. Liikmelisuse või vaatlejaliikme staatuse taotlemine toimub üliõpilaskonna allkirjaõigusliku esindaja avalduse põhjal üliõpilaskonna esindusorgani otsuse alusel, mis esitatakse EÜL-i juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EÜL-i üldkoosolek. Liikmeks saamise kõige olulisem tingimus on demokraatlikult läbi viidud valimised.

Mida pakub EÜL-i liikmesus?

  • Riiklikul tasandil kaasa rääkimine üliõpilaselu edendamises (näiteks üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises)
  • Võimalus osaleda erinevatel liidu koolitustel, mis omakorda aitab edendada üliõpilaselu oma kõrgkoolis.

Vaatlejaliikmel on sarnased õigused liikmega, ainus vahe seisneb selles, et vaatlejaliikmetel puudub sõnaõigus EÜL-i kõrgeimas otsustuskogus, EÜL-i üldkoosolekul..

Mida pakub EÜL-i liikmesus?

  • Riiklikul tasandil kaasa rääkimine üliõpilaselu edendamises (näiteks üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises)
  • Võimalus osaleda erinevatel liidu koolitustel, mis omakorda aitab edendada üliõpilaselu oma kõrgkoolis.

Vaatlejaliikmel on sarnased õigused liikmega, ainus vahe seisneb selles, et vaatlejaliikmetel puudub sõnaõigus EÜL-i kõrgeimas otsustuskogus, EÜL-i üldkoosolekul..

Mida pakub EÜL-i liikmesus?

  • Riiklikul tasandil kaasa rääkimine üliõpilaselu edendamises (näiteks üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises)
  • Võimalus osaleda erinevatel liidu koolitustel, mis omakorda aitab edendada üliõpilaselu oma kõrgkoolis.

Vaatlejaliikmel on sarnased õigused liikmega, ainus vahe seisneb selles, et vaatlejaliikmetel puudub sõnaõigus EÜL-i kõrgeimas otsustuskogus, EÜL-i üldkoosolekul..