Üliõpilasvalimiste hea tava

Üliõpilasvalimiste hea tava

Üliõpilasvalimiste hea tava on koostatud selleks, et tagada valimiste aus ja läbipaistev toimimine ning tugevdada üliõpilasdemokraatiat.

Hea valimistavaga kutsutakse liituma kõiki üliõpilasesinduste valimistel kandideerijaid. Hea valimistavaga liitunud lubavad järgmist:

Üliõpilasvalimiste hea tava on koostatud selleks, et tagada valimiste aus ja läbipaistev toimimine ning tugevdada üliõpilasdemokraatiat.

Hea valimistavaga kutsutakse liituma kõiki üliõpilasesinduste valimistel kandideerijaid. Hea valimistavaga liitunud lubavad järgmist:

Üliõpilasvalimiste hea tava on koostatud selleks, et tagada valimiste aus ja läbipaistev toimimine ning tugevdada üliõpilasdemokraatiat.

Hea valimistavaga kutsutakse liituma kõiki üliõpilasesinduste valimistel kandideerijaid. Hea valimistavaga liitunud lubavad järgmist:

Üliõpilasvalimiste hea tava on koostatud selleks, et tagada valimiste aus ja läbipaistev toimimine ning tugevdada üliõpilasdemokraatiat.

Hea valimistavaga kutsutakse liituma kõiki üliõpilasesinduste valimistel kandideerijaid. Hea valimistavaga liitunud lubavad järgmist:

Üliõpilasvalimiste roll

Demokraatlikud ning ausalt läbiviidud valimised on aluseks üliõpilasesinduste edukale toimimisele;
Üliõpilasvalimiste õnnestumine sõltub üliõpilastest. Vaid demokraatlikult valitud üliõpilaskonna esindus ja juhatus saavad tagada üliõpilaste huvidega arvestamise ja õiguste kaitse kõrgkoolis.

Valimiste rahastamine ja toetamine

Igal kandidaadil on soovituslik teavitada valijaid oma kampaania rahastusallikatest;
Kui üliõpilaskond otsustab toetada või soodustada kandidaate mingil moel, siis toimub see kõikide kandidaatide suhtes võrdsetel alustel.

Kampaania

Valimislubadused on seotud üliõpilaskonna esinduse otsustuspädevusega;

Valimislubadustega näidatakse, mida soovitakse valituks osutudes kõrgkoolis ja üliõpilaselus muuta. Valimislubaduse juures on soovitav ära tuua lubaduse elluviimise kava ning võimalikud tuluallikad;

Valimiste käigus on keelatud valijate hirmutamine ja äraostmine ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamine;

Kandidaadid teavitavad kampaania jooksul valijaid oma kuuluvusest erakonda või erakonna noortekogusse;

Kandidaate toetavad organisatsioonid hoiduvad sekkumast valimiskampaaniasse ja –debatti. Kandideerivad ja vastutust taotlevad üksikud inimesed, mitte neid koondavad ühendused.

Kui head tava on rikutud, siis palume sellest teada anda aadressil eyl@eyl.ee

Üliõpilasvalimiste roll

Demokraatlikud ning ausalt läbiviidud valimised on aluseks üliõpilasesinduste edukale toimimisele;
Üliõpilasvalimiste õnnestumine sõltub üliõpilastest. Vaid demokraatlikult valitud üliõpilaskonna esindus ja juhatus saavad tagada üliõpilaste huvidega arvestamise ja õiguste kaitse kõrgkoolis.

Valimiste rahastamine ja toetamine

Igal kandidaadil on soovituslik teavitada valijaid oma kampaania rahastusallikatest;
Kui üliõpilaskond otsustab toetada või soodustada kandidaate mingil moel, siis toimub see kõikide kandidaatide suhtes võrdsetel alustel.

Kampaania

Valimislubadused on seotud üliõpilaskonna esinduse otsustuspädevusega;

Valimislubadustega näidatakse, mida soovitakse valituks osutudes kõrgkoolis ja üliõpilaselus muuta. Valimislubaduse juures on soovitav ära tuua lubaduse elluviimise kava ning võimalikud tuluallikad;

Valimiste käigus on keelatud valijate hirmutamine ja äraostmine ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamine;

Kandidaadid teavitavad kampaania jooksul valijaid oma kuuluvusest erakonda või erakonna noortekogusse;

Kandidaate toetavad organisatsioonid hoiduvad sekkumast valimiskampaaniasse ja –debatti. Kandideerivad ja vastutust taotlevad üksikud inimesed, mitte neid koondavad ühendused.

Kui head tava on rikutud, siis palume sellest teada anda aadressil eyl@eyl.ee