Kuidas meie sind aidata saame?

Kuidas meie sind aidata saame?

Kui sul on ükskõik milline mure, millele sa lahendust ei leia või abi ei saa, pöördu esmalt oma koolis tegutsevasse üliõpilasesindusse.

Kui sul on ükskõik milline mure, millele sa lahendust ei leia või abi ei saa, pöördu esmalt oma koolis tegutsevasse üliõpilasesindusse.

Kui sul on ükskõik milline mure, millele sa lahendust ei leia või abi ei saa, pöördu esmalt oma koolis tegutsevasse üliõpilasesindusse.

Kui koolis üliõpilasesindust ei ole, siis võib murega pöörduda EÜL-i poole.
EÜL-i juhatus ja töötajad on pädevad sind nõustama või oskavad juhatada õige inimese poole, kes sellise probleemiga tegeleb. EÜL abistab tudengeid järgmistel teemadel:

Kui koolis üliõpilasesindust ei ole, siis võib murega pöörduda EÜL-i poole.
EÜL-i juhatus ja töötajad on pädevad sind nõustama või oskavad juhatada õige inimese poole, kes sellise probleemiga tegeleb. EÜL abistab tudengeid järgmistel teemadel:

Kui koolis üliõpilasesindust ei ole, siis võib murega pöörduda EÜL-i poole.
EÜL-i juhatus ja töötajad on pädevad sind nõustama või oskavad juhatada õige inimese poole, kes sellise probleemiga tegeleb. EÜL abistab tudengeid järgmistel teemadel:

Haridusküsimused

kõrghariduse kvaliteet, kvalifikatsioonid, rahastamine, õppekorraldus, kõrgkoolide võrdlus/pingeread, kõrgkooli juhtimine, elukestev õpe, õppijakeskne õpe ja Euroopa Kõrgharidusruumiga seotud teemad

Sotsiaalküsimused

akadeemiline mobiilsus, kõrghariduse rahvusvahelistumine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise, õppetoetused ja -laenud, õpingutega seotud kulud, eluase, transport, toitlustus, tervishoid, lastehoid, töötamine, ligipääs ja võrdväärsed võimalused kõrgharidusele  ja sisseastumine

Üliõpilasliikumine

esinduse asutamine ja igapäevane haldamine, liikmetega seotud protsessid, arendustegevus organisatsiooni sees kui ka väljas

Haridusküsimused

kõrghariduse kvaliteet, kvalifikatsioonid, rahastamine, õppekorraldus, kõrgkoolide võrdlus/pingeread, kõrgkooli juhtimine, elukestev õpe, õppijakeskne õpe ja Euroopa Kõrgharidusruumiga seotud teemad

Sotsiaalküsimused

akadeemiline mobiilsus, kõrghariduse rahvusvahelistumine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise, õppetoetused ja -laenud, õpingutega seotud kulud, eluase, transport, toitlustus, tervishoid, lastehoid, töötamine, ligipääs ja võrdväärsed võimalused kõrgharidusele  ja sisseastumine

Üliõpilasliikumine

esinduse asutamine ja igapäevane haldamine, liikmetega seotud protsessid, arendustegevus organisatsiooni sees kui ka väljas

Haridusküsimused

Kõrghariduse kvaliteet, kvalifikatsioonid, rahastamine, õppekorraldus, kõrgkoolide võrdlus/pingeread, kõrgkooli juhtimine, elukestev õpe, õppijakeskne õpe ja Euroopa Kõrgharidusruumiga seotud teemad

Sotsiaalküsimused

Akadeemiline mobiilsus, kõrghariduse rahvusvahelistumine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise, õppetoetused ja -laenud, õpingutega seotud kulud, eluase, transport, toitlustus, tervishoid, lastehoid, töötamine, ligipääs ja võrdväärsed võimalused kõrgharidusele  ja sisseastumine

Üliõpilasliikumine

Esinduse asutamine ja igapäevane haldamine, liikmetega seotud protsessid, arendustegevus organisatsiooni sees kui ka väljas

Kui koolis pole esindust…

Kui sinu kõrgkoolis üliõpilasesindust ei ole, siis on õigus sul see ise luua. Esmalt pöördu oma kooli juhtkonna poole. Kool peab võimaldama esinduse tegevuseks vajalikud ressursid ja õiguslikud alused. EÜL-is on olemas töötajad, kes annavad nõu, millised peaksid olema esmased tegevused esinduse loomisel.

Kui üliõpilasesindus on juba loodud, siis on kõigil Eestis tegutsevatel üliõpilaskondadel õigus taotleda EÜL-i liikmelisust. EÜL-i liikmeks saamise kord on sätestatud EÜL-i töökorras.

EÜL-i liikmeskõrgkoolide üliõpilasesindused leiad SIIT.

Kui koolis pole esindust…

Kui sinu kõrgkoolis üliõpilasesindust ei ole, siis on õigus sul see ise luua. Esmalt pöördu oma kooli juhtkonna poole. Kool peab võimaldama esinduse tegevuseks vajalikud ressursid ja õiguslikud alused. EÜL-is on olemas töötajad, kes annavad nõu, millised peaksid olema esmased tegevused esinduse loomisel.

Kui üliõpilasesindus on juba loodud, siis on kõigil Eestis tegutsevatel üliõpilaskondadel õigus taotleda EÜL-i liikmelisust. EÜL-i liikmeks saamise kord on sätestatud EÜL-i töökorras.

EÜL-i liikmeskõrgkoolide üliõpilasesindused leiad SIIT.