Ravikindlustus

Ravikindlustus

Eesti või välisriigi üliõpilasel ja doktorandil (juhul, kui nad saavad doktoranditoetust) on õigus ravikindlustusele.

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest – üliõpilane ei pea ravikindlustuse saamiseks oma andmeid ise esitama. Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel.

Haridus- ja Teadusministeerium on kinnitanud, et kõrgkoolid, kus on 2020. aastal õppekava täitmiseks vajalik sooritada nt praktika, või mõnes aines ei ole võimalik kaugõpe, kaalutakse nende üksikute asjade järele tegemist hiljem, nt septembrikuu jooksul. Kui õpingud peaksid veidi venima, siis ravikindlustusega on üliõpilane kaetud pärast õppekava nominaalaja lõppu veel aasta ja ühe kuu, mille jooksul peaks olema võimalik õpingud lõpetada.

Eesti või välisriigi üliõpilasel ja doktorandil (juhul, kui nad saavad doktoranditoetust) on õigus ravikindlustusele.

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest – üliõpilane ei pea ravikindlustuse saamiseks oma andmeid ise esitama. Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel.

Haridus- ja Teadusministeerium on kinnitanud, et kõrgkoolid, kus on 2020. aastal õppekava täitmiseks vajalik sooritada nt praktika, või mõnes aines ei ole võimalik kaugõpe, kaalutakse nende üksikute asjade järele tegemist hiljem, nt septembrikuu jooksul. Kui õpingud peaksid veidi venima, siis ravikindlustusega on üliõpilane kaetud pärast õppekava nominaalaja lõppu veel aasta ja ühe kuu, mille jooksul peaks olema võimalik õpingud lõpetada.

Kui üliõpilane võtab omal soovil akadeemilise puhkuse ning tal puudub töökoha kaudu ravikindlustus, on tal võimalik võtta ennast töötuna arvele ja töötuna arveloleku ajal kehtib samuti ravikindlustus

Ravikindlustusega on üliõpilane kaetud ka juhul, kui ta peaks olema sunnitud jääma akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustel või seoses kaitseväkke suundumisega. Tudeng, kes õpib päevases õppevormis või täiskoormusega, ei saa võtta end töötuna arvele.

Kõik, kel puudub perearst, võivad abi küsida lähimast perearstikeskusest.

Oma ravikindlustuse kehtivust on võimalik kontrollida riigiportaalist eesti.ee või pöördudes haigekassa poole:

E-post: info@haigekassa.ee
Klienditelefon: +372 669 6630.