Eesti Üliõpilaskondade Liidu 2022. a tunnustamine

Eesti Üliõpilaskondade Liit tunnustab ka sel aastal inimesi ja/või ühinguid, kes on panustanud üliõpilasliikumise ja kõrghariduse arengusse. Nominatsioone aukirjale saab esitada kahes kategoorias – aasta tudengisõber ja aasta esindaja. Nominatsioone saab esitada ka teenetemärkide jagamiseks.

Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik isikud ja organisatsioonid 30. oktoobrini (k.a). Ühes kategoorias võib esitada mitu kandidaati. Nomineeritud kandidaatide seast valib tunnustuse saajad EÜL-i tunnustamiskomisjon. Tunnustamine toimub 26. novembril EÜL-i XXVI üldkoosolekul Narvas.

Tunnustamise kategooriad:

Aasta tudengisõber: isik või organisatsioon, kes on tudengeid toetanud või nende jaoks oluliste seisukohtade eest märkimisväärselt seisnud.

Aasta esindaja: üliõpilasaktivist, kes on panustanud märkimisväärselt EÜLi ja/või üliõpilaskondade kui esindusorganisatsioonide toimimisse ja arengusse.

Kuldmärk on EÜL kõrgeim autasu. Teenetemärk antakse väljapaistvale isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid Eesti üliõpilaskondade ees, või isikule, kellel on pikaajaline panus Eesti üliõpilasliikumisse.

Hõbemärk on EÜL autasu, mis antakse Eesti üliõpilaskondade hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud üliõpilasele või üliõpilaskondade ees suuri teeneid omavale isikule.

Teenetemärk antakse Eesti üliõpilaskondade või Eesti Üliõpilaskondade Liidu hüvanguks eeskujuliku tööga silma paistnud isikule.

Tutvu EÜL-i tunnustamise statuudiga siin.