ESU 83. üldkoosolek Prahas

11.–17. novembril toimus Praahas Euroopa üliõpilasliidu (ESU) 83. üldkoosolek. EÜL-i esindasid kommunikatsioonijuht Katariina Järve ja volikogu liige Joosep Heinsalu.

Nagu tavaks saanud, koosnesid nädala esimesed kaks päeva seminaridest Praha tehnikaülikoolis. Seminarides keskendusime doktoriõppele, tudengiaktivismile, ülikoolide turvalisusele ja Euroopa ülikoolidele. Lisaks saime liikmetega arutleda üldkoosoleku dokumentide üle. 

Teise seminaripäeva lõpus toimus ka Põhjamaade võrgustiku (NOM) koosolek, kus saime üheskoos arutleda üldkoosoleku dokumentide ja teemade üle. Saime jagada üksteisega informatsiooni ning enda ettepanekutele toetust koguda.

EÜL OLI ESU ÜLDKOOSOLEKUL AKTIIVNE:

  • Üks meie südameasju sel üldkoosolekul oli proovida lahendada valitud esindajate (volikogu, koordinaatorid ja juhatus) töökoormust, sest selle tõid välja pea kõik esindajad oma isiklikes aruannetes. Uurisime selle kohta kõigilt volikogu ja juhatuse liikmetelt ning otsisime lahendusi, kuidas seda teha. Jõudsime tegevuskava reformimiseni, millega jätkame nii, et järgmisel üldkoosolekul saame konkreetsete ettepanekutega üldkoosolekul esineda.
  • Tundsime huvi Valgevene ja Ukraina tudengite olukorra vastu ning otsisime võimalusi, kuidas saaksime hädasolevaid tudengeid toetada.
  • Tegime ühes paljude organisatsioonidega sõnavõtu, et valitud esindajad ei pea isiklikke detaile oma tervisest avalikustama üldkoosolekule ning üldkoosoleku liikmed ei tohiks nende teemade kohta küsida, sest need on delikaatsed isikuandmed.
  • Võtsime korduvalt sõna kõigi aruannete teemal, sest meie hinnangul peaks üldkoosolek enda valitud esindajaid rohkem usaldama ning seepärast ei ole vaja iga tegevuse kohta pikka aruannet küsida. See vähendaks ühtlasi esindajate töömahtu ning annaks neile võimaluse rohkem sisutööga tegeleda.
  • Tegime ise muudatusettepaneku tudengikeskse õppimise seisukohta, lisades sinna selle, et täielikult tudengikesksele õppele üleminekuks on vaja tagada lisaks tudengitele õppejõududele vaimse tervise tugi. See muudatusettepanek sai üldkoosolekul ka konsensusliku toetuse.
  • Toetasime erinevaid teiste organisatsioonide muudatusettepanekuid. Näiteks Belgia (FEF), Soome (SAMOK ja SYL), Austria (ÖH), Taani (DSF), Itaalia (UDU), Rootsi (SFS) ja Islandi (LIS).
  • Läksime kaasa ka kahe ettepanekuga ESU-le (internal motion – teatud perioodil peab organisatsiooni juhatus neid juhiseid järgima). Esimene neist oli taanlaste algatatud ettepanek muuta isiklikud aruanded lühemaks, kuid see üldkoosolekul toetust ei leidnud. Teine oli Šveitsi, Islandi, Malta, Fääri Saarte ja Luksemburgi ühisettepanek, et igal üritusel peavad olema saadaval tasuta hügieenitarbed. See ettepanek leidis ka üldkoosoleku liikmetelt toetuse.
  • Esitasime ka ise koos Soome SAMOK-i ja Belgia VVS-iga ettepaneku muuta poliitika seisukohad lühemaks, eristades taustadokumenti ja ESU nõudmisi. Meie ettepanek aga piisavalt toetust ei leidnud.

Üldkoosolekul oli sel korral arutlusel palju dokumente. Kuulasime ära kõigi ESU valitud tudengiesindajate, ESU töögruppide ja kogu ESU tegevusaruanded. Sel korral võtsime vastu ka muudatused ESU põhikirjas, mis olid tingitud Belgia seaduste muutumisest. 

Palju kõneainet tekitasid ka finantsteemad. Üldkoosolekut teavitati ESU praegusest finantsolukorrast, võeti vastu järgmise aasta eelarve ja ESU finantsstrateegia aastateks 2022-2025.

Praahas tegelesime ka liikmelisuse küsimustega. Nimelt saime lähemalt tutvuda ühe ESU liikmega, meie Austria kollegidega, kelle süsteem toimib hoopis teisiti kui meil Eestis. Näiteks toimuvad neil valimised mitmel tasandil, tudengiesindajad saavad kandideerida vaid parteinimekirjades ning iga tudeng maksab igal õppeaastal organisatsioonile liikmemaksu. Lisaks oli sel korral ka üks uus organisatsioon, kes taotles ESU kandidaatliikme staatust. Selleks oli organisatsioon Ukrainast, kes oli võrdlemisi noor. Sel korral nad kandidaatliikmeks ei saanud, kuid tegid kokkuleppeid liikmesorganisatsioonidega, et tulevikus ESU-ga siiski liituda. 

Võtsime vastu uued seisukohad tudengikeskse õppe, akadeemilise aususe, tudengite vaesuse, Euroopa Komisjoni valimiste, Euroopa Ülikoolide Ühenduse rahastamise, Iraani režiimi vastase solidaarsuse ning automaatse tuvastuse teemadel. Lisaks võtsime vastu liikmete poolt esitatud seisukohad, millega saab tutvuda ESU kodulehel.

Viimaseks vaatasime üle kõik järgmised üritused. Järgmine European Student Conference (ESC) toimub kevadel Rootsis ja järgmine ESU üldkoosolek kevadel Gruusias. Järgmisel sügisel toimuv ESU üldkoosolek leiab aset Tallinnas! Tutvustasime oma plaane üldkoosolekule ning üldkoosolek oli väga elevil Eesti külastamisest.