Kevadisel üldkoosolekul 22.- 23. aprillil valib Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek organisatsioonile uue järelevalvekomisjoni liikme.

Järelevalvekomisjon teostab kontrolli EÜL-i organite tegevuse üle. Praegusest koosseisust jätkavad järelevalvekomisjonis Katre Roomets ning Mikael Kelomees.

Sel korral valitakse üks järelevalvekomisjoni liige, kelle mandaat kestab kaks aastat. Järelevalvekomisjoni töö eest on määratud tasu.

Järelevalvekomisjoni pädevuses on:

  • kontrollida tegevuse õiguspärasust ja toimingute otstarbekust;
  • kontrollida istungite ja EÜL-i organite koosolekute originaaldokumente;
  • kontrollida kõiki EÜL-i lepingulisi kohustusi ja nende täitmist;
  • teha muid tähelepanekuid EÜL-i töö kohta.