Järelevalvekomisjoni kandidatuur & valimised

Järelevalvekomisjon teostab kontrolli EÜL-i organite tegevuse üle. Komisjoni kuuluvad hetkel Emili Järv, Katre Roomets ja Hans-Jürgen Teras.

Sel korral valitakse üks järelevalvekomisjoni liige, kelle mandaat kestab kaks aastat.

Järelevalvekomisjoni pädevuses on:

  • kontrollida tegevuse õiguspärasust ja toimingute otstarbekust;
  • kontrollida EÜL-i organite koosolekute originaaldokumente;
  • kontrollida kõiki EÜL-i lepingulisi kohustusi ja nende täitmist;
  • teha muid tähelepanekuid EÜL-i töö kohta.

Järelevalvekomisjoni töös osalemise eest on määratud tasu.

Kandideerimiseks on vajalikud:

  • vabas vormis kandideerimisavaldus;
  • CV.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada e-mailile eyl@eyl.ee hiljemalt 2. maiks kell 23.59.

Kandidaadid avalikustatakse 03. mail üldkoosoleku meililistis. Järelevalvekomisjoni liikme valimised toimuvad 18. mail üldkoosolekul Tartus. Kandidaatidel on kohustus üldkoosolekul osaleda.