Vastavalt EÜL-i töökorrale (punkt 20) on vajalik volikogu erakorralised valimised korraldada juhul, kui selle liikmete arv langeb alla seitsme. Seega toimub volikogu liikmete valimiseks erakorraline üldkoosolek 7. juunil Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Volikogu liikme kandidatuur

Volikogu on EÜL-i liikmete poolt ja nende seast üldkoosolekul valitud 7-9-liikmeline volikogu liikmetest koosnev organ. Praegusest koosseisust jätkub mandaat Anna Suzdalevil, Pille-Riin Makillal ning Juli Mukhadzel.
Sel üldkoosolekul valitakse nelja volikogu liiget.

Volikogu pädevuses on:

  • tegevuskava projektile hinnangu andmine ja täitmine;
  • poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste huvikaitse alaste otsuste vastuvõtmine;

Volikogu liikmeks saab kandideerida iga EÜL-i liikmeskõrgkooli üliõpilane, kes on kandideerimise ajaks kõrgkooli immatrikuleeritud. Kandideerimiseks tuleb kandidaadil esitada kirjalik avaldus, milles on muu hulgas kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima, kasuks tuleb motivatsiooni kirjeldus.

Avaldus tuleb esitada e-mailile eyl@eyl.ee hiljemalt 30. mail kell 23.59.