Kevadisel üldkoosolekul 22.- 23. aprillil valib Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek organisatsioonile uued volikogu liikmed.

Volikogu on EÜL-i liikmete poolt ja nende seast üldkoosolekul valitud kuni 9-liikmeline volikogu liikmetest koosnev organ. Praegusest koosseisust jätkub mandaat Anna Suzdalevil, Pille-Riin Makillal, Lennart Mathias Männikul ning Juli Mukhadzel.

Sel üldkoosolekul valitakse viit volikoguliiget, kelle mandaat kestab kaks aastat.

Volikogu pädevuses on:

tegevuskava projektile hinnangu andmine ja täitmine;

poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste huvikaitse alaste otsuste vastuvõtmine;

Volikogu liikmeks saab kandideerida iga EÜL-i liikmeskõrgkooli üliõpilane, kes on kandideerimise ajaks kõrgkooli immatrikuleeritud. Kandideerimiseks tuleb kandidaadil esitada kirjalik avaldus, milles on muu hulgas kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima, kasuks tuleb motivatsiooni kirjeldus.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb esitada e-mailile hiljemalt 1. aprillil kell 23.59.

Volikogu valimised toimuvad üldkoosolekul 23. aprillil ning kandidaatidel on vajalik üldkoosolekul osaleda.