Euroopa Üliõpilaskaardi (ESC) teavitusüritus toimus nüüd täpselt nädal aega tagasi Tallinna Ülikoolis!

Ühepäevasel koolitusel tutvuti Euroopa üliõpilaspileti algatusega ning tehti üheskoos plaane, kuidas seda Eestis rakendada. Samuti käsitleti teemasid Erasmus+ rakendusest ning Paberivaba Erasmuse algatusest, mille abil avab Euroopa kõrgharidusruum ukse tulevikku.

Üritusel läbisime mitmeid olulisi teemasid ja diskussioone, mis avasid ukse tulevikuks mitmel tasandil. Olulisemad punktid, mida me üheskoos käsitlesime:

ESC Academy PRO algatuse missioon ja uurimistulemused:

European Student Card Initiative (ESCI) on alates 2017. aastast toetanud mitmete Euroopa haridusruumi (EEA), Digital Education Action Plani, Erasmus+ programmi ja Euroopa ülikoolide strateegia prioriteetide ja tegevuste elluviimist. Selle eesmärk on ühtlasi muuta õpirännete haldamist lihtsamaks, efektiivsemaks ja rohelisemaks. Täpsemalt saab taustast lugeda ESCI kodulehelt.

Süvitsi sukeldusime Euroopa üliõpilaskaardi algatuse eesmärkidesse ja selle hetkeseisu, tuues välja olulised teemad ja väljakutsed. Uuringud on näidanud, et kõrgharidus organiseerib hetkel õpilasrännet otseses koostöös haridusasutustega või läbi Erasmus+ programmi. Üle poolte koolide kasutab õpilaspileteid läbipääsu süsteemides kooliruumides, raamatukogudes ja ülikooli elamutes. Selleks on enamus kaartidel olemas RFID ja QR-koodi lugemisvõimalus, mis kõik sobitub hästi Euroopa üliõpilaskaardiga. Pea 70% õpilastest on huvitatud ESCi kasutamisest ning 8% on need juba kasutusele võtnud.

Veel uurimistulemusi:

  • ISIC/ESU liikmed tunnevad ära ja mõistavad ESCi tähtsust ning tunnevad end mugavalt tutvustades kõrgkoolidele ESC initsiatiivi;
  • ESCil on kõrgkoolide jaoks potentsiaali, kuid nende esindajatel on hetkel puudulik kaarditeave, vaatamata läbi viidud programmidele;
  • Digitaalsed väljakutsed – Mõnel kõrgkoolil puudub piisav digitaalne infrastruktuur, mis vajab tuge ja täiustamist;
  • Õpilased otsivad kõik-ühes lahendusi, mis tõestab ESCi vajalikkust;
  • ESCI rakendamine on keeruline, kuid hoolika planeerimise ja koostöö korral võib sellest kasu olla nii üliõpilastele ja kõrgkoolidele.

Euroopa Üliõpilaskaardi praktiline rakendamine:

Tutvusime praktiliselt Euroopa üliõpilaskaardi funktsionaalsusega, proovisime testkeskkonda ja uurisime, kuidas see võiks tulevikus meie haridussüsteemi muuta. Euroopa üliõpilaspilet ei tähenda rahakotti täiesti eraldi uut kaarti, vaid see integreeritakse olemasolevate süsteemidesse ISIC kaartidega ESC hologrammi ja QR-koodi näol. Vaatasime Tšehhi ja Prantsusmaa näitel, kuidas neil on toiminud ESC ja ISIC kaartide sidumine.

Erasmus Without Paper (EWP) ja Erasmus+ rakenduse tutvustamine:

Uurisime lähemalt paberivaba Erasmuse võimalusi ja digitaalseid lahendusi, mis lihtsustavad üliõpilaste ning kõrgharidusasutuste vahelist suhtlust ja infovahetust. Erasmus+ äpp on üks ühine rakendus, mis aitab Erasmus+ tudengeid kõigi praktiliste ja administratiivsete küsimustega enne ja pärast õpirännet. Erasmus Without Paper on digitaalne lahendus, mis ühendab kõrgkoolides kasutusel olevad süsteemid omavahel, võimaldades hallata Eramus+ õpirändeid digitaalselt. Eesmärk on muuta õpirännete administratiivtegevused paberivabaks.

Tulevikuvaated Eestis:

Arutasime, millised võiksid olla Euroopa kõrghariduse tulevikusuunad Eestis ning kuidas saame koostöös veel rohkem panustada nende kujundamisse ja elluviimisse.

Mis puudutab järgmisi samme, siis plaanime jätkata aktiivset suhtlust ja koostööd üliõpilaskogukonnaga, et ellu viia ESC Academy Pro visiooni.

Soovime suurt tänu väljendada kõigile, kes võtsid aega ja osalesid Euroopa üliõpilaskaardi algatuse teavitusüritusel. Teie kohalolu ja aktiivne panus tegid päevast meeldejääva ning väärtusliku kogemuse.

Tulevikus, kui juba kõikidel ISIC kaartidel on Euroopa Üliõpilaspiletit tunnustav märgis peal, mõtleme tagasi just nendele päevadele ja sammudele, mis üheskoos ette võtsime!

Teie aktiivne panus ja pühendumus on oluline samm Euroopa kõrghariduse kogukonna edendamisel.