European Students Convention 45

6.–10. märtsil toimus Rootsis Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) korraldatud European Student Convention, kus EÜL-i esindasid asejuht Kristin Pintson ja kommunikatsioonijuht Katariina Järve. 

Konverentsi teema oli “Jätkusuutliku ühiskonna suunas: tudengite osalus kõrghariduses”, mistõttu arutleti palju sellest, kuidas kõrgharidus saab kaasa aidata sellele, et me jätkusuutlikkuse eesmärke õigeaegselt täidaksime. Viis päeva veetsid osalejad Rootsi ühes suurimas ja vanimas ülikoolilinnas Lundis, kus külastati erinevaid ülikoolihooneid. Lisaks toimus üks päev Malmös, kus tutvuti sealse ülikooliga ning kohtuti Malmö linnapeaga. 

Esimesel konverentsipäeval pidasid osalejatele teiste hulgas kõne Rootsi haridusminister ning Lundi ülikooli prorektor. Tudengiesindajad said ülevaate Rootsi kõrgharidussüsteemi toimimisest ning ka akadeemilise vabaduse kontseptsioonist. Õhtu lõppes traditsioonilise Rootsi tudengite õhtusöögiga “sittning”. 

Teisel päeval viidi osalejad Malmösse, kus käsitleti seminarivormis erinevaid teemasid. Näiteks arutleti teemadel, kuidas tudengiesindajaid toetada nii, et nad ei põleks läbi ning kuidas saaksime kõrgharidussüsteemi muuta kättesaadavamaks vähemustele nii, et kõiki koheldaks võrdselt. 

Kolmandal seminaripäeval käsitleti rohkem teemasid, mis on otseselt ESU tööga seotud. See tähendab seda, et räägiti Bologna protsessist, tehisintellekti kasutusvõimalustest kõrghariduses, tudengite esindatusest ÜROs, õpirändest ja sotsiaalsetest garantiidest. 

Peamised punktid, mis kaasa võtsime:

  • Rootsi üliõpilasliidu näitel teha koostööd uurijatega, et teada saada, milline on seis tudengiaktivistide vaimse tervisega ning tulemuste pealt saame asuda olukorraga tegelema.
  • Kuidas paremini toetada põgenikke, kes soovivad siin kõrgharidust omandada. Tuleb teadvustada, et neil on raskem leida informatsiooni, vajalikke dokumente ning elukohta. 
  • Rääkida rohkem liikmesesindustega sotsiaalsetest garantiidest ning ülikoolipõhistest olukordadest, et saaksime anda täpsemat tagasisidet Euroopa tasandile. Praegu näiteks algab vastamine küsimustikule “Bologna With Student Eyes”, mis annab suure ülevaate tudengite olukorrast ning nende nägemusest kõrgharidusele. 

Lisaks ametlikule programmile oli osalus kasulik, sest EÜL sai uusi kontakte ning värskendada suhteid juba olemasolevate partneritega. See on oluline ettevalmistus ESU üldkoosolekuks mai alguses. 

EÜL-i asejuht Kristin võtab konverentsi kokku järgnevalt: “European Student Conventionil on oluline roll meie rahvusvahelistes suhetes. Sel üritusel toimub lisaks seminaridele ka ettevalmistus Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolekuks. Räägitakse inimeste kandideerimistest (ka keda toetada ja keda mitte), jagatakse seisukohti dokumentide osas ning loomulikult üritatakse teisi esindajaid veenda, et just Põhjamaade seisukohad on need õiged. Konkreetne üritus andis meile ka hea ülevaate ürituse korraldamisest, millest võtsime kaasa häid nippe ja mõtteid Euroopa Üliõpilasliidu sügisese üldkoosoleku korraldamiseks, mida EÜL juba novembris teeb.”