Õppevisiit Taani

8.–10. augustil külastasid juhatus ja volikogu liige Karel Taanis sealset tudengite esindusorganisatsiooni Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Visiidi eesmärk oli õppida nende kogemusest huvikaitse valdkonnas.

Visiidil külastasime DSF-i, mis on tegutsenud üle 90 aasta. Seepärast oli nende pikaajaline kogemus kasulik, et vaadata üle ja uuesti mõtestada ka EÜL-i enda avaliku poliitika ja huvikaitse tegevusi. 

Esimese päeva veetsime Taanis pealinnast eemal. Kohtusime nii DSF-i enda esindajatega kui ka kahe suurema ülikooli – Kopenhaageni Ülikooli ja Lõuna-Taani Ülikooli – tudengiesindajatega, kellega koos arutasime poliitika teemadel. Alustuseks saime ülevaate DSF-i tegevusest ning seejärel põhjalikumalt ka poliitikadokumentidest, mida DSF oma lobitöös kasutab. Samuti saime teada, kuidas suuremad ülikoolid tegelevad oma lobikaitsetööga ning kuidas nad selles valdkonnas teevad koostööd üleriigilise DSF-iga.

Huvitav oli see, et nemad jaotavad oma liikmeid ülikoolideks ja kultuurilisteks asutusteks. Viimase alla kuuluvad näiteks konservatooriumid.

Teisel päeval keskendusime sellele, kuidas poliitikadokumendid pärisellu viia ning neid kasutades ühiskonnas muutusi esile kutsuda. Selle jaoks kasutavad taanlased peamiselt arvamusartikleid ja meediasuhtlust, otse poliitikutega rääkimist, määruste tagasisidestamist ja poliitikutele ettepanekute tegemist. Sellele lisaks korraldatakse veel avalikke koosolekuid ning tehakse uuringuid. 

Sarnaselt meile on ka taanlased viimasel ajal tegelenud tudengitoetusega ning magistrikraadi reformiga, mille põhjal peaksid kõik magistrikraadid muutuma üheaastasteks. Samal ajal üritavad nad aga tõsta esile teisi olulisi teemasid, näiteks tudengite heaolu. 

EÜL-i juhi Katariina sõnul oli visiit väga vajalik. ,,Praegu, mil oleme uuendamas oma avaliku poliitika dokumente, on väga hea kuulda, kuidas teistes riikides huvikaitset ja dokumente tehakse. Saime palju häid mõtteid, mida arvesse võtta ka meie huvikaitses,” sõnas ta. 

EÜL-i asejuht Lennart tõdes, et sellised kohtumised motiveerivad ja avavad silmaringi. ,,Alati on hea meel näha teiste riikide praktikaid ning jagada ka enda meetodeid – see paneb tugeva aluse rahvusvahelisele koostööle tudengiorganisatsioonide vahel. Taanlased on eestlastele üpris sarnased ning avatud suhtlus teiste kaastudengitega oli kiire tekkima,” märkis Lennart.

Volikogu liige Karel kiidab reisi mitmekülgsust ja uute kogemuste ammutamist. ,,Huvitav oli kuulata DSF-i struktuuri toimimist ning kohalike esinduste töökorraldust. Lisaks tundsin suurt huvi Taani tudengielu vastu ning selle vastu, kuidas tagatakse nende õigused ja võimalused .”

Projekti toetaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu