Järelevalvekomisjoni kandidatuur & valimised

Järelevalvekomisjon teostab kontrolli EÜL-i organite tegevuse üle. Komisjoni kuuluvad hetkel Emili Järv ja Katre Roomets.

Sel korral valitakse üks järelevalvekomisjoni liige, kelle mandaat kestab kaks aastat.

Järelevalvekomisjoni pädevuses on:

  • kontrollida tegevuse õiguspärasust ja toimingute otstarbekust;
  • kontrollida EÜL-i organite koosolekute originaaldokumente;
  • kontrollida kõiki EÜL-i lepingulisi kohustusi ja nende täitmist;
  • teha muid tähelepanekuid EÜL-i töö kohta.

Järelevalvekomisjoni töös osalemise eest on määratud tasu.

Kandideerimiseks on vajalikud:

  • vabas vormis kandideerimisavaldus;
  • CV.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada e-mailile eyl@eyl.ee hiljemalt 02. novembril kell 23.59.

Kandidaadid avalikustatakse 03. novembril üldkoosoleku meililistis. Järelevalvekomisjoni liikme valimised toimuvad 19. novembril üldkoosolekul Tallinnas. Kandidaatidel on kohustus üldkoosolekul osaleda.