Töögruppide kandidatuur

Eesti Üliõpilaskondade Liidul on töökorra järgi kolm alalist töögruppi: sotsiaalpoliitika töögrupp, hariduspoliitika töögrupp ja rahvusvaheline töögrupp. Töögruppide liikmete mandaat kestab kuni 2024. aasta 31. detsembrini.

Töögruppidesse saavad kandideerida tudengid, kes on kas:

  • EÜL-i üldkoosoleku liikmed;
  • või liikmesesinduste esildisega tudengid.

Sotsiaalpoliitika töögrupp tegeleb EÜL-i seisukohtade loomise ja analüüsimisega, mis puudutavad tudengite heaolu, toimetulekut ja võrdset kohtlemist.

Hariduspoliitika töögrupp tegeleb haridusalaste seisukohtade ja eesmärkide väljakujundamisega, millest hakkab EÜL-i juhatus oma lobitöös lähtuma.

Rahvusvaheline töögrupp tegeleb peamiselt teemadega, mis ei piirdu vaid Eestiga, sest siinseid tudengeid mõjutavad ka need otsused, mis tehakse rahvusvahelisel tasandil. (PS! Selles töögrupis pole vajalik eesti keele oskus!)

Loe rohkem töögruppide kohta siit!

Kandideerimiseks on vajalik:

  • küsimustikule vastamine Google Formsis, leiad selle siit;
  • lühike motivatsioonikiri;
  • lühike elulookirjeldus või CV;
  • neil, kes ei ole EÜL-i üldkoosoleku liikmed, tuleb esitada ka oma kõrgkooli üliõpilasesinduse esildis.

Kandideerimisdokumendid saad juurde lisada Google Formsi küsimustikule. Kandideerimine on avatud 21. jaanuarini 2024.