Eesti Üliõpilaskondade Liit keskendub järgmisel kahel aastal veel rohkem tudengidemokraatia arendamisele

Eesti Üliõpilaskondade Liit alustas Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi toel kaheaastase tegevusplaaniga, mille lõppeesmärk on suurendada nende tudengite hulka, kes on teadlikud oma õigustest ja kohustustest. Samuti loodame, et üha enam tudengeid tunnevad senisest enam huvi kõrgkoolis ja laiemalt ühiskonnas toimuva vastu.

“Oleme oma kolmekümne tegevusaasta jooksul suutnud arendada üliõpilasdemokraatiat üliõpilasesindustes, nüüd on aeg suunata fookus üksikutele tudengitele.” – EÜL-i juht Marcus Ehasoo

“Teame lähiajast piisavalt palju näiteid, kus kõrgkoolide langetatud otsused puudutavad kitsalt ühe valdkonna tudengeid, mistõttu on ääretult oluline, et tudengid ise oskaksid oma õiguste eest seista juhul, kui üliõpilasesindus ei suuda igale olukorrale reageerida,” selgitab EÜLi juht Marcus Ehasoo.

Kahe aasta jooksul on planeeritud käivitada kaks suuremat tudengitele suunatud teavituskanalit: portaal tarktudeng.ee ja taskuhääling Tark üliõpilane, mille esimesed osad on juba kuulajatele kättesaadavad. Uute teavituskanalite loomise eesmärk on paremini ja efektiivsemalt kokku koondada sellist informatsiooni, mida igal tudengil vaja võiks minna ning mis paremini aitaks tudengil enda küsimustele vastuseid saada. Tegevuste alguses viime läbi tudengite seas intervjuud, et portaal saaks just selline, nagu tudengitel vaja on.

Tegevuste teine oluline eesmärk on suurendada nende tudengite hulka, kes on huvitatud kaasa rääkima kõrghariduse teemadel. EÜL-i jaoks on ääretult oluline, et igas Eesti kõrgkoolis oleks hästi ja demokraatlikult töötav üliõpilasesindus, mistõttu on vajalik, et tudengid julgeksid ja suudaksid rohkem kaasa rääkida nii selle osas, mis puudutab tudengi isiklikke õpinguid, aga ka selles, mis puudutab kõrgkoolis toimuvat laiemalt. ,,Meie mõte on teavituskanalites selgitada lahti erinevad kõrgharidusega seotud teemad nii lihtsalt kui võimalik, et tudengi huvi kaasarääkimise vastu ei kaoks ära seepärast, et kõik on nii bürokraatlikult keeruline,” selgitab Ehasoo.

2022. ja 2023. aastal läbiviidavad tegevused on pikaajalise mõjuga ehk kõik tegevusplaani jooksul väljatöötatavad tegevused jäävad edasi kasutusse ka pärast kahte aastat.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu tegevust toetab 2022. – 2023. aastal Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lisainfo tegevusplaani kohta:
Kristel Jakobson
Tark tudeng tegevuste juht
kristel.jakobson@eyl.ee