Tudengite kvaliteedivõrgustiku esimene kohtumine 

18. novembril kohtus Hestia hotellis Europa esimest korda tudengite kvaliteedivõrgustik. Osales ligi 30 tudengiesindajat suurematest ja väiksematest kõrgkoolidest. Esindatud olid näiteks nii Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, aga ka Estonian Business School ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Päeva esimeses pooles viisid programmi läbi Maiki Udam ja Trine Tamm Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurist (HAKA). Nad tutvustasid institutsionaalset akrediteerimist ja võimalusi, kuidas üliõpilasesindus selles protsessis saab kaasa lüüa ning mida hiljem akrediteerimise tulemustega peale hakata. Sellest osast jäi kõlama järgmine mõte: “Kui üliõpilasesinduse oma kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise tulemustest aru ei saa, peaks esindus kohe HAKA poole pöörduma ning selgitusi küsima.”
Päeva teine pool keskendus kõrgkoolide tagasisidesüsteemidele, mis on teema, mida saaks igas kõrgkoolis edasi arendada. Sissejuhatuse teemasse tegi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kvaliteedijuht Marion Mang, kes lisaks EMTA tagasisidesüsteemi tutvustusele rääkis ka kvaliteedijuhi rollist kõrgkoolis ning tema koostööst üliõpilasesindusega. Oma koolide tagasisidestamisest rääkisid lähemalt ka Teele Kanarbik ja Joosep Heinsalu Tartu Ülikoolist, Karoliina Rebane Tallinna Tehnikaülikoolist ning Enlil Sonn Kõrgmast Kunstikoolist Pallas.
Päev lõppes grupiaruteludega, kus üritati lahendusi leida erinevatele tagasisidestamisega seotud probleemidele näiteks, kuidas tagada anonüümsust, kuidas panna õppejõud tagasisidega tegelema, kuidsas motiveerida tudengeid tagasisidet andma. Teemasid jätkus veelgi ning välja pakuti palju loovat ja põnevat, millest on loodetavasti võimalik kokku panna juhised/soovitused üliõpilasesindustele. Plaanikohaselt jõuavad need materjalid üliõpilasesindusteni hiljemalt jaanuaris.
Kvaliteedivõrgustik kohtub aga taas veebruaris, kui HAKA teeb esmased koolitused võrgustiku liikmetele kui tulevastele hindamisekspertidele.
Tudengite kvaliteedivõrgustik on Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) koostöös ellu kutsutud tudengitest koosnev võrgustik. Selle eesmärgiks on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolides õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel. Võrgustikuga on võimalik soovi korral jooksvalt liituda.
Lisainfo: Kristin Pintson, kvaliteedivorgustik@eyl.ee.