Eesti Üliõpilaskondade Liidu tunnustused aastal 2023

On aeg välja kuulutada, keda Eesti Üliõpilaskondade Liit 2023. aastal tunnustab!

Teenetemärk on EÜL-i kõrgeim autasu, mille väljaandmise eesmärgiks on tunnustada ja motiveerida isikuid, sealhulgas üliõpilasi, kellel on teeneid Eesti üliõpilaskondade ees. Aukirjad ja eritunnustused märgivad vastava kategooria silmapaistvaimat isikut/organisatsiooni.

Teenetemärk

Pille Ülem (Tallinna Tehnikaülikool). Pille Ülem on Tallinna Tehnikaülikooli pikaajaline tudengiaktivist, kes on Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldoosoleku liige. Ta on edendanud TalTechi huvikaitset ja poliitilist aktiivsust, seistes tudengite õiguste ja huvide eest.

Pille-Riin Makilla (Tartu Ülikool). Pille-Riin on 1,5 aastat olnud aktiivne volikogu liige, kes julges esimesena välja pakkuda idee volikogu kaotamisest. Ta on olnud üks töökamaid ja sõnakamaid volikogu liikmeid, kes räägib kaasa ja ei karda väljendada ka ebapopulaarseid arvamusi. Lisaks on ta Tartu Ülikooli aktiivne esindaja, kes näeb alati suurt pilti.

Aasta esindaja

Hanna Britt Soots (Tartu Ülikool). Hanna Britt seisis 2022/23 õppeaastal jõuliselt kõrghariduse rahastuse ja tudengitoetuste teema eest. Ta oli selle juhtfiguur TÜÜE-s, kes hoidis pidevat suhtlust EÜL-iga ja võttis sõna meedias – Hanna Britt panustas korraga nii TÜÜE-sse kui ka EÜL-i. Tema seisukohad on alati põhjendatud ja ta peab silmas eesmärki ja selle saavutamist.

Aasta tudengisõber

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE). Tartu Ülikooli üliõpilasesindus tegi eelmisel aastal oma südameasjaks juhtida rohkem tähelepanu kõrghariduse alarahastatusele, tudengite toimetulekule ja õppelaenude süsteemi puudulikkusele. TÜÜE erinevatest ettevõtmistest said EÜL ja mitmed teised ülikoolid innustust, et ka näiteks Tallinnas samadele teemadele rohkem tähelepanu tuua.

Aasta tudengiaktivist

Erle Vainjärv (Tallinna Ülikool). Eesti Üliõpilaskondade Liit tunnustab aasta tudengiaktivisti tiitliga Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna endist juhti. Tema algatusel ja koostöö abil sai teoks kampaania “Aitäh, et lubasite!“.