Üliõpilased ei jäta jonni: tudengitoetuste tõstmist minnakse nõudma valitsushoonesse ja erakondade kontoritesse

Täna, 5. aprilli hommikul lähevad üliõpilasesindajad Stenbocki majja ning koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade kontoritesse, et riputada üles plakatid, millega nõutakse tudengitoetuste tõstmist. Aktsiooni peasõnumiks on „Aitäh, et lubasite“, millega üliõpilasaktivistid viitavad kuuldustele, et vaatamata erakondade valimiseelsetele lubadustele ei tõsteta uue koalitsioonilepingu kohaselt üliõpilastele mõeldud toetusi.

Algatuse aluseks on mõned nädalad tagasi koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele saadetud mitmete üliõpilasesinduste ühine avalik pöördumine, milles osutati vajadusele tõsta vajaduspõhist õppetoetust ning suurendada kõrgkoolidele mõeldud tulemusstipendiumi fondi kogusummat. Kuna neid soove vihjete kohaselt uues koalitsioonilepingus ei täideta, tegid tudengiesindused valmis plakatid, kus tuuakse välja iga kõnelustel osaleva erakonna valimiseelsed lubadused seoses üliõpilaste ja nendele mõeldud toetuste tõstmisega. Plakatitele on juurde lisatud iroonilisel kujul tänusõnad vähemalt lubamise eest.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Kristin Pintson sõnab, et algatusega soovitakse tudengite praegusele majanduslikule seisule juhtida täiendavat tähelepanu. „On äärmiselt kahetsusväärne kuulda, et koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad on otsustanud jätkuvalt üliõpilaste kehvast majanduslikult olukorrast mitte välja teha,“ sõnab Pintson. Ta leiab, et praegune algatus võiks panna poliitikuid leidma viisi, kuidas riigieelarvest leida vahendeid ka üliõpilaste toetamiseks. „Loodame, et meie aktsioon leiab valitsuskabinettides enne koalitsioonilepingu sõlmimist kõlapinda ning mõjub poliitikutele viimase äratuskellana, sest üliõpilaste majanduslikud väljavaated on viimaste aastatega kardinaalselt halvenenud,“ viitab Pintson järsule elukalliduse tõusule ning asjaolule, et tudengite riigipoolsed toetused pole tõusnud viimased kümme aastat.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse aseesimees Hanna Britt Soots sõnab, et eriti oluline on tõsta just üliõpilastele suunatud vajaduspõhist õppetoetust. „Ettevõtmise eesmärk on näidata, et me ei vaiki enne, kui tudengitele on toimetulekuks riigi poolt loodud inimväärsed tingimused,“ sõnab Soots. Poliitikute ükskõiksus üliõpilaste seisu kohta tekitab Sootsile nördimust ning viitab tema jaoks asjaolule, et riik ei väärtusta tudengeid kõrghariduse toimimisel piisavalt tähtsa osana. „Üks asi on kõrghariduse rahastus üldises plaanis, mille alla kuuluvad õppekavade arendamine, infrastruktuuri täiustamine ning õppejõudude palgad. Täiesti teine asi on aga tudengite kui kõrghariduse alustalaks oleva ühiskonnagrupi toimetulek, mis meie poliitikutele justkui üldse korda ei lähe,“ selgitab Soots plakatite tähendust ning eesmärki.

Plakatid riputatakse üles Tallinnas valitsushoonesse ning Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peakontoritesse, Tartus Raekoja hoonesse ning Reformierakonna Tartu kontorisse. Lisaks kuvatakse sõnumit järgmisel kahel päeval ka mitmetel Tallinna linnaekraanidel. Ettevõtmist korraldavad Eesti Üliõpilaskondade Liit ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilaskonnad.

Tallinnas koordineerivad plakatite kohaletoimetamist EÜL ja Tallinna Ülikooli üliõpilaskond. Kell 10 paigaldatakse plakatid Stenbocki majja, kell 10.30 Reformierakonna peakontorisse (Tõnismägi 9), kell 11.00 Sotsiaaldemokraatide peakontorisse (Toompuiestee 16) ning kell 11.30 Eesti 200 peakontorisse (Kalasadama 4a). Tartus paigaldavad plakateid Tartu Ülikooli üliõpilaskonna liikmed, kell 10 viiakse plakatid Tartu Raekoja majja ning kell 10.30 Tartu Reformierakonna kontorisse (Küütri 14).